Stavěč balíků k ovíječce

STAVĚČ BALÍKŮ K OVÍJEČKÁM SIPMA 


Stavěč je navržený pro tyto typy ovíječek SIPMA: Z 274, OZ 5000/7500.

Jeho konstrukce umožňuje stavění balíků na čelo a to na pravou i levou stranu. Je možná i agregace s ovíječkami jiných výrobců.


Stavec baliku